Beste cliënt,

De regels rond Covid-19, het coronavirus, versoepelen. Daarom ben ik heel blij dat ik u/jou vanaf dinsdag 19 mei weer in de praktijk aan de Lytsegeast 59 mag ontvangen, behalve als u/jij ziek of verkouden bent. Uiteraard is dan beeldbellen of telefoneren mogelijk.

De volgende afspraken zijn belangrijk:

 • Bij binnenkomst uw handen desinfecteren met handgel, die op het tafeltje staat. De gel kunt u/je droogwrijven met uw/je handen.
 • Eventueel nadrogen met een tissue, maar dat is niet noodzakelijk.
 • Gebruikte tissues graag in de bak!
 • Voordat u/jij weggaat uw/je handen opnieuw desinfecteren met handgel.
 • Komt u, kom jij zoveel mogelijk op de afgesproken tijd!
 • Niet meer dan 1 cliënt in de wachtruimte!

Geeft u, geef jij, de voorkeur aan beeldbellen of telefoneren, dan is dat ook prima.
Laat dat via de mail weten: a.deboer@addenda-fryslan.nl

Hopelijk ontmoeten wij elkaar weer in goede gezondheid.

Hartelijke groet,
Anneke de Boer-Scholten

Addenda - Fryslân Psychologen

Addenda Fryslân is een kleinschalige praktijk voor psychologische en pedagogische hulpverlening in de generalistische basis GGZ voor volwassenen, jongeren en kinderen. Bij de behandeling staat een laagdrempelige, klantvriendelijke en persoonlijke benadering centraal. Wij verlenen psychologische en orthopedagogische zorg in de eerste lijn. Dit betekent dat u bij ons terecht kunt voor psychologische of pedagogische hulp na verwijzing door uw huisarts (volwassenen) of door huisarts en/of het gebiedsteam van uw gemeente (kinderen).

Op deze site vindt u informatie over onze praktijk en het aanbod.

building blocks

De psycholoog

Een psycholoog helpt bij moeilijkheden van psychische aard, zowel bij kinderen, pubers, adolescenten als volwassenen. Hij of zij heeft een speciale opleiding gehad om u te helpen meer duidelijkheid te krijgen over uw problemen.

Samen met u probeert de psycholoog een oplossing te vinden, waardoor u op een andere manier weer zelfstandig verder kunt.

De orthopedagoog

Het opvoeden van kinderen gaat in de meeste gevallen soepel, maar soms loop je als ouder tegen situaties aan, waarin je merkt dat alle gewone middelen niet werken. In die situaties ontstaat er dan een tijd van worstelen om verder te komen. De problemen kunnen op verschillende gebieden liggen. Als je als ouder merkt dat het niet lekker loopt, kan het nuttig zijn om deskundig advies in te winnen. In dit geval kan de orthopedagoog iets voor u betekenen.

De kosten van een Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en/of Orthopedagoog Generalist NVO zijn voor uw eigen rekening.

Wij zijn helaas genoodzaakt ons contract met Sociaal Domein Fryslân te beëindigen. Deze organisatie vertegenwoordigt de Friese gemeentes als het gaat om bijv. jeugdzorg. Daarom nemen wij op dit moment geen kinderen meer in behandeling waarvan de vergoeding door de gemeente moet worden betaald. Wanneer u de behandeling van uw kind zelf wilt betalen, kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer: 06-50644540.

U kunt hierover uiteraard contact opnemen met het zorgteam/gebiedsteam van uw gemeente om dit te bespreken. U kunt ook met ons contact opnemen op telefoonnummer: 06-50644540.

Welkom

keyboard_arrow_down

Over de praktijk

Welkom op de website van Addenda Fryslân, Praktijk voor Psychologische en Pedagogische hulpverlening in Friesland.

Bij de praktijk is werkzaam:

 • Mw. drs. Anneke de Boer – Scholten

Kwaliteitsstatuut

Mw. drs. Anneke de Boer – Scholten

Mw. drs. Anneke de Boer – Scholten

GZ- psycholoog BIG,
Orthopedagoog generalist NVO,
Psycholoog NIP,
EMDR therapeut,
Eerstelijnspsycholoog LVVP
AGB code: 94005060
Big registratie: 49065800825

Aanmelding

keyboard_arrow_down

Aanmelden bij de praktijk

Wachttijd per 1 juni 2020

Volwassenen (vanaf 18 jaar)

Per 1 juni 2020 is de behandelwachttijd in onze praktijk voor volwassenen ongeveer 12 weken. Wij doen onze uiterste best de wachttijd voor de behandeling zo kort mogelijk te houden.

Helaas nemen wij geen kinderen meer in behandeling waarvan de vergoeding door de gemeente moet worden betaald. Wanneer u de behandeling van uw kind zelf wilt betalen, kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer: 06-50644540.

Wanneer er sprake is van een crisissituatie, waarvoor uw huisarts contact met ons opneemt, zullen wij u met voorrang inplannen.

Wij hebben geen verschillende wachttijden per verzekeraar.

Uiteraard wijzen wij u op de mogelijkheid om een andere praktijk te raadplegen, waar geen of een kortere wachtlijst is. Wij zijn altijd bereid samen met u te kijken naar de eventuele mogelijkheden in de regio.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Aanmeldingsklachten voor de psycholoog

Iedereen krijgt in het leven te maken met moeilijke momenten. Meestal kunt u dat alleen oplossen, of met de hulp van familie en vrienden. Soms lukt dit niet. Dan kan deskundige hulp nodig zijn. Niet alleen bij moeilijke psychische problemen kunt u hulp vragen aan een psycholoog. U bent ook welkom met eenvoudige vragen, of wanneer u een luisterend oor nodig heeft. Dit kan net het steuntje in de rug zijn dat u nodig heeft.

Klachten die door een psycholoog behandeld kunnen worden zijn verschillend. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Angsten (bijv. specifieke fobieën, paniekklachten, hyperventilatie, faalangst, trilangst, bloosangst, angst om te gaan zweten, pleinvrees, smetvrees, angst om ziek te worden of om dood te gaan).
 • Depressieve klachten (bijv. geen zin meer hebben in de dagelijkse dingen, futloosheid, moedeloosheid, het niet meer zien zitten, veel huilen of juist een 'verdoofd' gevoel hebben, snel geïrriteerd zijn, slecht slapen, piekeren, sombere gedachtes).
 • Spanningsklachten (bijv. hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, concentratiestoornissen, niet meer goed kunnen ontspannen, algehele onrust, pijn in de schouders en nek).
 • Werkproblemen (bijv. overspannenheid, burn-out, gedachtes aan of over het werk thuis niet meer los kunnen laten, problemen met baas of collega's, problemen met werkdruk of -stress, concentratieklachten, vermoeidheid, lichamelijke klachten).
 • Verwerkings- of rouwproblemen (bijv. verwerkingsproblemen na een verlies, ziekte of traumatische ervaring).
 • Dwangmatig denken of handelen (bijv. steeds hetzelfde moeten denken, een bepaalde handeling 'moeten' doen zoals tellen, aanraken, schoonmaken, controleren, handen wassen).
 • Relatieproblemen (bijv. ruzies, problemen in de communicatie, problemen in de seksuele relatie, niet durven binden).
 • Onzekerheid (bijv. vaak ongemakkelijk voelen in gezelschap, erg verlegen zijn, niet goed nee durven zeggen tegen een ander, uzelf altijd op de laatste plaats zetten, niet voor een groep durven spreken).
 • Identiteitsproblemen (bijv. niet goed weten wie u zelf bent en wat u wilt, veel moeten van uzelf, moeilijk accepteren van bepaalde eigenschappen, een groot verschil tussen zelfbeeld en ideaalbeeld).

Aanmelding voor de kinder- en jeugdpsycholoog en/of orthopedagoog

Klachten die door een psycholoog behandeld kunnen worden zijn verschillend. Voorbeelden hiervan zijn:

 • U merkt dat uw kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen.
 • Uw kind zit niet lekker in zijn vel, hetgeen onder andere kan blijken uit: buikpijn- en/of hoofdpijnklachten of slecht slapen.
 • U krijgt signalen dat het op school niet goed gaat. Bijvoorbeeld de leerprestaties vallen tegen, of uw kind moet misschien teveel op zijn tenen lopen, of lijkt zich te vervelen.
 • Uw kind wordt gepest.
 • U speelt met de gedachte dat uw kind hoogbegaafd is, last heeft van ADHD of andere problemen.

Als u wilt laten uitzoeken wat er aan de hand is en behoefte heeft aan deskundig advies, dan kunt u met dit soort vragen bij ons terecht.

Behandeling

keyboard_arrow_down

Over de behandelingen

Globale werkwijze

Samen met u en eventueel uw partner of kind brengen wij uw klachten in beeld en stellen de hulpvraag vast. U vult een vragenlijst in, die digitaal naar u wordt verzonden via het programma “Telepsy". De resultaten worden met u besproken en we adviseren over een passende behandeling of begeleidingstraject.

Als u bij ons in behandeling komt, is dit meestal kortdurend (1 tot 12 gesprekken).

Ook tijdens en aan het eind van de behandeling kunnen u vragenlijsten worden aangeboden via het programma “Telepsy”. Door middel van deze vragenlijsten wordt de vooruitgang van de behandeling in kaart gebracht en wordt uw klanttevredenheid gemeten.

Consulten voor volwassenen worden vaak (deels) vergoed door de zorgverzekering, of bij arbeidsgerelateerde problemen, eventueel door de werkgever. Consulten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar worden door de gemeente vergoed. Meer informatie over de kosten van behandeling kunt u vinden onder ‘Praktische info’.

Psychologische behandeling (volwassenen en jongeren)

Naast psycho-educatie worden de behandelingen voornamelijk uitgevoerd op basis van een aantal therapieën:

De Cognitieve Gedragstherapie, de Oplossingsgerichte Therapie en The Acceptance and Commitment Therapie

Uit onderzoeken blijkt dat dit zeer effectieve vormen van therapie zijn bij diverse klachten. De keuze van de te volgen therapie hangt af van de klachten en wordt vooraf met u besproken. In deze vormen van behandeling werken psycholoog en cliënt samen om de problemen in kaart te brengen, te analyseren en aan te pakken. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met uw sterke kanten. In de eindfase van de behandeling wordt aandacht besteed aan terugvalpreventie; hoe u verder kunt met de opgedane handvatten en hoe om te gaan met een eventuele terugval.

Orthopedagogische behandeling (onderzoek, advies en begeleiding bij kinderen en jongeren). Deze onderzoeken, adviezen en behandelingen kunnen door ons uitgevoerd worden wanneer u de kosten zelf betaalt, á € 90 per consult van 45 minuten.

Allereerst wordt in een intake-gesprek nader ingegaan op uw hulpvraag. Aan het eind van dit gesprek zal veelal duidelijk zijn wat wij voor u kunnen doen. Ons doel is u en uw kind weer op weg te helpen door samen naar oplossingen te zoeken voor de genoemde problemen. Echter, eerst moet duidelijk worden wat de vermoedelijke oorzaak is. Daarvoor kunnen wij u als vrij gevestigde orthopedagoog en gz-psycholoog een onafhankelijk onderzoek bieden. Aan de hand van de uitslag van het onderzoek geven wij advies. Dit kan gaan om concrete suggesties voor de thuissituatie, de school, de kinderopvang of het advies uw kind nader te laten onderzoeken of te behandelen door bijvoorbeeld een fysiotherapeut, logopedist, kinderarts , enz. Indien u behoefte heeft aan vervolggesprekken naar aanleiding van het advies, is dit uiteraard ook mogelijk. Soms vragen wij u om informatie te mogen inwinnen bij derden, zoals bijvoorbeeld de peuterspeelzaal, school, jeugdarts en/of specialist. In overleg met u vindt het onderzoek plaats op het kinderdagverblijf, in de peuterspeelzaal, op school, thuis of in onze praktijk. Tot slot ontvangt u van het onderzoek en het advies een schriftelijk verslag. Dit verslag wordt met u besproken. Het onderzoek kan, afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de ernst van de problemen, meer of minder uitgebreid zijn. Het onderzoek bij kinderen tot 4 jaar houdt meestal een observatie in en er wordt bekeken hoever het kind in zijn ontwikkeling is en waar de ontwikkeling stagneert.

Afhankelijk van de leeftijd kan een onderzoek bestaan uit:

 • Een intelligentie-onderzoek om zicht te krijgen op de capaciteiten van uw kind.
 • Een persoonlijkheidsonderzoek om zicht te krijgen op de belevingswereld en de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind.
 • Een observatie op de plaats(en) waar de problemen zich voordoen.

Opvoedingsondersteuning

Naast diagnostiek en advies bij ontwikkelings-, leer- en sociaal emotionele problemen richt onze praktijk zich ook op het begeleiden van ouders die problemen ervaren bij de opvoeding van hun kinderen.

Inhoud van de begeleiding

Het doel van de begeleiding is het verbeteren van de communicatie tussen ouders en kind. Daartoe wordt in overleg met de ouders nagegaan hoe hun huidige aanpak kan worden ondersteund, zodat die nog beter aansluit bij het kind. Ouders krijgen daarvoor informatie, tips/adviezen en/of huiswerkopdrachten. Eventueel kan door middel van een gedragsprogramma gewerkt worden aan het positief veranderen van het gedrag van het kind.

Werkwijze

Eerst wordt met de ouders (en eventueel het kind) een intake-gesprek gehouden. Dit is bedoeld om in kaart te brengen wat of welke situaties als moeilijk worden ervaren en wat wel goed gaat in de omgang met het kind. Dit laatste vormt dikwijls de basis voor verbetering. Zo nodig vindt een observatie in de thuissituatie plaats. Vervolgens wordt met de ouders de mogelijke inhoud en de (geschatte) frequentie van de begeleidingsgesprekken besproken. De begeleidingsgesprekken duren drie kwartier.

EMDR

Het is mogelijk om bij Addenda-Fryslân een behandeling te krijgen volgens het EMDR-concept. Deze behandeling kan zowel voor volwassenen als ook voor kinderen bijzonder effectief zijn.

Wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.

EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode.

Waarvoor is EMDR bedoeld?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen 'verwerken' deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; 'flashbacks') en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een 'post traumatische stress-stoornis' (PTSS).

Ofschoon PTSS nog steeds als het primaire indicatiegebied voor EMDR wordt beschouwd hebben de ervaringen met de toepassing van deze behandelmethode de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Kosten

keyboard_arrow_down

Aanmelden bij de praktijk

Volwassenen

De kosten van de behandeling worden vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering en/of uit uw eventuele aanvullende verzekeringen. Houd u daarbij rekening met het eigen risico dat iedere verzekerde jaarlijks moet betalen (2020: € 385).

 • Voor de behandeling van de meeste klachten bepaalt uw huisarts (bedrijfsarts) samen met u en uw psycholoog een zogenaamd: ‘zorgvraagzwaarteproduct’.
 • Uw zorgverzekeraar vergoedt het behandeltraject dat is vastgesteld aan de hand van het door u, samen met uw psycholoog, gekozen product.
 • Voor de behandeling van psychische klachten die niet binnen de vergoedingsregeling vallen, kunt u uiteraard bij ons terecht, maar de kosten daarvoor komen voor uw eigen rekening. Ons tarief daarvoor is € 90 per consult.
 • Met alle zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten en dienen de declaraties rechtstreeks bij hen in.
 • Mochten we onverhoopt met een enkele zorgverzekeraar geen contract hebben kunnen afsluiten, dan brengen wij de kosten bij u in rekening á € 90 per consult. U kunt uw nota indienen bij uw zorgverzekeraar en afhankelijk van uw polisvoorwaarden krijgt u een gedeelte van de kosten uitgekeerd.
 • Ons advies is om u goed te laten informeren door uw zorgverzekeraar over de hoogte en voorwaarden van de vergoedingen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

De kosten van een Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en/of Orthopedagoog Generalist NVO zijn voor uw eigen rekening.

Wij zijn helaas genoodzaakt ons contract met Sociaal Domein Fryslân te beëindigen. Deze organisatie vertegenwoordigt de Friese gemeentes als het gaat om bijv. jeugdzorg. Daarom nemen wij op dit moment geen kinderen meer in behandeling waarvan de vergoeding door de gemeente moet worden betaald. Wanneer u de behandeling van uw kind zelf wilt betalen, kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer: 06-50644540.

U kunt hierover uiteraard contact opnemen met het zorgteam/gebiedsteam van uw gemeente om dit te bespreken.

Voor meer informatie over deze situatie kunt u ook met ons contact opnemen op telefoonnummer: 06-50644540.

Afspraken

keyboard_arrow_down

Een afspraak maken

Naast de afspraken overdag, is er in onze praktijk de mogelijkheid om in de avonduren een afspraak te maken.Belangrijk

Een gemaakte afspraak dient bij verhindering 24 uur vóór het begin van de afspraak uitsluitend telefonisch op telefoonnummer 06-27025244 of 06-50644540 te worden afgezegd (voicemail is mogelijk). Een afspraak op maandag dient vóór vrijdag 17.00 uur te worden afgezegd. Wij zijn helaas genoodzaakt om het consult in rekening te brengen als u het voor u gereserveerde consult niet tijdig op één van de twee telefoonnummers heeft afgezegd. Deze niet nagekomen afspraak wordt niet door uw ziektekostenverzekeraar of gemeente vergoed en zal bij uzelf volledig in rekening worden gebracht. U ontvangt daarvoor een factuur met een bedrag van €90.

U wordt dringend verzocht zelf terug te bellen om een nieuwe afspraak te maken als u een afspraak via de voicemail heeft afgezegd. Zo nodig wordt u door ons teruggebeld.

Verwijzing

keyboard_arrow_down

 

Voorwaarde voor de vergoeding van onderzoek en/of behandeling is dat u een verwijzing van uw huisarts heeft.

Wij stellen een goede samenwerking met de doorverwijzer op prijs. Wanneer u hier toestemming voor geeft, wordt de huisarts op de hoogte gehouden van de behandeling en wordt er zo nodig overlegd. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aangeven.

Vertrouwelijkheid

keyboard_arrow_down

 

Met alle informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan. De psycholoog en de orthopedagoog hebben een beroepsgeheim; dit betekent dat zij geen enkele informatie aan anderen mogen doorgeven zonder uitdrukkelijke toestemming van uzelf. Uw dossier wordt achter slot en grendel bewaard en wordt 15 jaar na beëindiging van de behandeling zodanig vernietigd, dat het niet meer te lezen is. Wilt u dat uw dossier eerder vernietigd wordt, dan kunt u dit aangeven. U hebt te allen tijde recht op inzage van het dossier.

Met uw toestemming wordt aan het begin en aan het einde van de behandeling een korte rapportage naar de huisarts gestuurd. Heeft u hier bezwaar tegen, dan wordt dit niet gedaan. Overleg met en rapportages naar de bedrijfsarts gebeuren alleen met schriftelijke toestemming van uzelf. Hetzelfde geldt voor informatieverstrekking aan vorige en eventuele volgende behandelaars.

 • Wanneer u uw medische gegevens -zoals bijvoorbeeld uw diagnose- niet kenbaar wilt laten maken aan uw zorgverzekeraar, stellen wij u in de gelegenheid een privacyverklaring te ondertekenen.
 • In het eerste gesprek met uw behandelaar dienen alle genoemde afspraken in een formulier vermeld door u ondertekend te worden.

Privacy

keyboard_arrow_down

 

Wij verwerken medische gegevens van onze cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u heeft. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met:

Dhr. Wieb de Boer, directie Addenda-Fryslân
Lytsegeast 59
9255 LJ Tytsjerk
Tel.: 06-50644540
E-mail: w.deboer@addenda-fryslan.nl

Bekijk de privacyverklaring

Klachten

keyboard_arrow_down

 

Indien u een klacht heeft over de behandeling stellen wij het op prijs als u dit met ons bespreekt. Komen we er niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij het LVVP, bij het NIP of bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Contact

keyboard_arrow_down

Neem contact met ons op

Adres

Lytsegeast 59
9255 LJ Tytsjerk

Contactformulier